TRANSAKCJE INWESTYCYJNENIERUCHOMOŚCI


NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy następujące usługi w zakresie obsługi nieruchomości:
- doradzamy w związku z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości, ustalamy stan prawny nieruchomości, sprawdzamy, czy tytuł prawny podmiotów podających się za ich właścicieli/użytkowników wieczystych nie budzi zastrzeżeń, czy nie są one obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich,
- opracowujemy modele transakcji mające za przedmiot nieruchomości, uwzględniając także ich aspekty finansowe i podatkowe, reprezentujemy strony w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów, prowadzimy postępowania administracyjne oraz przygotowujemy wnioski w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych, 
- doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych (w zakresie finansowania inwestycji, pozwoleń budowlanych itp.), służymy także pomocą w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie tych pozwoleń oraz doradzamy przy negocjowaniu kontraktów dotyczących prowadzenia robót budowlanych,
- świadczymy usługi związane z korzystaniem z nieruchomości i zarządzaniem nimi, przygotowujemy i negocjujemy umowy o korzystanie z nieruchomości wspólnych, umowy dotyczące zarządu nieruchomościami, jak również reprezentujemy klientów na zgromadzeniach współwłaścicieli nieruchomości,
- zajmujemy się doradztwem dotyczącym kredytów zabezpieczanych na nieruchomościach, doradztwem w zakresie umów najmu, dzierżawy, użyczenia.