OBSŁUGA SPÓŁEKZARZĄDZANIE KRYZYSOWE RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃUPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK


RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ

W ramach restrukturyzacji zobowiązań:
- doradzamy w sprawach przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji i osiągają niezadowalające wyniki finansowe, mogące prowadzić do spadku wartości przedsiębiorstwa lub zagrażać jego przetrwaniu,
- wspieramy właścicieli i zarządy firm przy wszelkiego rodzaju działaniach naprawczych, łączeniach, podziałach i przekształceniach,
- analizujemy kondycję finansową przedsiębiorstw,
- dokonujemy przeglądu ich sytuacji prawnej, a także analizy i oceny programów naprawczych,
- przygotowujemy propozycje restrukturyzacyjne,
- prowadzimy procedury układowe i naprawcze,
- prowadzimy negocjacje w imieniu klientów.