OBSŁUGA SPÓŁEKZARZĄDZANIE KRYZYSOWE RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK


KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK

Zajmujemy się zakupem na własny rachunek lub na zlecenie udziałów/akcji spółek prawa handlowego:
- które jeszcze nie rozpoczęły działalności,
- które prowadziły działalność,
- które posiadają koncesje.

Sprzedaż spółek:
- sprzedajemy oraz pośredniczymy w sprzedaży udziałów/akcji spółek,
- posiadamy w naszej ofercie spółki prawa handlowego, zarówno kapitałowe jak i osobowe,
- przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji oraz przerejestrowania spółki.

Proponujemy Państwu również pełną obsługę prawną i podatkową zakupionych spółek:
- przeprowadzamy procedury zmian właścicielskich,
- przeprowadzamy zmiany statutów lub umów spółek, w tym zmiany firmy (nazwy) spółki oraz jej siedziby,
- zmieniamy PKD zgodnie z potrzebą naszych klientów,
- użyczamy własnego lokalu do zmiany adresu siedziby spółki,
- prowadzimy doradztwo prawne oraz podatkowe w przedmiocie tych transakcji.